Kredietgids

Wat is de antwoordtermijn van mijn kredietaanvraag?

Maximaal 24 uur.

Hoe snel wordt de geleende som gestort?

Binnen maximaal 48 uur na ondertekening van het contract en goedkeuring door de bank.

Welke bewijsstukken moet ik voorleggen?

In principe vragen wij: Een kopie van uw identiteitskaart en bewijsstukken van uw laatste inkomsten. Als er kredieten terug te betalen zijn, een kopie van de contracten en/of de laatste uittreksels.

Kan ik mijn krediet vroegtijdig terugbetalen?

U kunt uw persoonlijk krediet gedeeltelijk of volledige vroegtijdig terugbetalen.

Moet ik van bank veranderen om een krediet af te sluiten bij Loan Broker?

Nee, het geld wordt rechtstreeks op uw bankrekening gestort.

Welke zijn de criteria om een krediet te kunnen afsluiten?

Om een krediet af te sluiten, moet u minstens 18 jaar oud zijn, regelmatige inkomsten hebben, in België wonen en niet ingeschreven staan op het negatieve luik van het bestand van de centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België.

Zijn er dossierkosten?

Er zijn geen dossierkosten.